“destek.kosgeb.gov.tr”

kredi.kosgeb.gov.tr Faizsiz Kredi Sonuçları Açıklandı mı?

 Öncelikle Kosgeb’i açıklayalım ve bu konu hakkında detaylı bilgi verelim.

Kosgeb Nedir?

 Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı olarak ortaya çıkmaktadır Kosgeb’in açılımı.

Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomisini geliştirmek, para akışını hızlandırmak, rekabet gücünü artırmak için 12 Nisan 1990 tarihinde kurulmuş bir kamu kuruluşudur. Amacı; yeni işletmelerin açılmasına teşvik olarak ekonomiye dolaylı yoldan katkı sağlamaktır. Bir nevi ekonomiye olumlu olarak müdehale etmektir. Yeni işletme açmak isteyen girişimcilere ekonomik yönden kredi sağlamak amacı gütmektedir. (daha&helliip;)

KOSGEB Acil Kredi Faiz Desteği

KOSGEB hizmetlerinden biri acil kredi faizi desteği olmaktadır. Sunduğu olanaklar ile girişimcilerin ve yatırımcıların maddi ihtiyaçlarına ve problemlerine çözüm bulma amacı güden KOSGEB söz konusu olan bu projede terör olayları ya da doğal afetlerden olumsuz yönde etkilenmiş olan kişilere destek olmayı amaçlamaktadır. (daha&helliip;)

Yukar k