“evde bakım maaşı geriye dönük ödeme”

Evde Bakım Parası Geri Ödeme Affı

Devlet yaşlı ve engelli vatandaşlara yani kendi kendine bakabilecek durumda olmayan vatandaşlara evde bakım yaptırabilmeleri için belli bir aylık bağlamıştı ve bunu yasalaştırmıştı. Bu sayede birçok engelli ve yaşlı bu yasadan faydalanarak evde bakımlarının yapılabilmesi için kendilerine bir yardımcı tutabilmişti. Fakat 2013 yılında bu yasada bir düzenlemeye gidildi. Yapılan bu düzenleme ile bu aylığın bağlanması için gereken kriterler ve şartlar zorlaştırıldı. (daha&helliip;)

Yukar k