“tefecilerden para almalı mıyım”

Tefecilerin Para Verme Yöntemleri

Hali hazırda düşük olan kredi notumuz sebebi ile, sicilimizin bozuk olmasından dolayı veya zaten bankalara olan borçlarımızdan dolayı kredi çekemeyebilmekteyiz. Uygulanmakta olan yeni yasalara göre, eğer ödemek zorunda olduğumuz kredi taksitlerimiz maaşımızın yüzde kırk beşini ya da daha fazlasını kapsıyor ise, başvurduğumuz diğer bankalar da bu durumun bir sonucu olarak bize kredi verme konusunda oldukça temkinli ve katı davranırlar. Üstelik  mevcut olan borçlarımızdan dolayı hacizlik olma gibi bir durumumuz mevcut ise, bu durumdan dolayı hiçbir banka bize ne kredi ne de kredi kartı vermeyecek ve hemen hemen her türlü talebimizi kati bir şekilde reddedecektir. (daha&helliip;)

Yukar k